Bộ sưu tập những sản phẩm điêu khắc Tượng Phật bằng Gỗ tự nhiên tại xưởng điêu khắc nghệ nhân Hòa Quang Phước

Showing all 11 results

Show sidebar

Phật Di Lạc Ngồi Gốc Tùng

15,000,000 9,000,000

Tượng Phật Bà Quan Âm Đứng Để Bàn Làm Việc, Oto, Xe Hơi

2,500,000 1,550,000

Tượng Phật Bà Quan Âm Ngồi Để Bàn Làm Việc, Oto, Xe Hơi

3,200,000 1,650,000

Tượng Phật Di Lạc Cùng Ngũ Phúc

15,000,000 9,000,000

Tượng Phật Di Lạc Cùng Tứ Linh

19,000,000 15,000,000

Tượng Phật Di Lặc Để Oto Xe Hơi

900,000 500,000

Tượng Phật Di Lặc Đứng Cầm Gậy Như Ý

4,000,000 2,800,000

Tượng Phật Di Lặc Đứng Trên Núi Vàng

6,000,000 3,400,000

Tượng Phật Di Lặc Nâng Đỉnh Vàng Bằng Gỗ Hương

6,000,000 4,000,000

Tượng Phật Di Lặc Nâng Thỏi Vàng

3,500,000 1,600,000

Tượng Phật Di Lạc Ngồi Gốc Đào

15,000,000 12,000,000